50-226 Wrocław, ul. Zegadłowicza 41/1 +48 728 319 178 biuro@amalus.com.pl

Automatyka biogazowni

Automatyka biogazowni

dotacje_mobile

W poprzednich latach zrealizowaliśmy projekty związane z pochodniami biogazu oraz kompleksowymi układami automatyki dla biogazowni. Pochodna biogazu jest istotnym elementem procesu przetwarzania biogazu, który przyczynia się do ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Pochodna biogazu to proces spalania nadmiaru biogazu, który jest produkowany w biogazowniach. Biogaz to mieszanka gazów, która powstaje w wyniku rozkładu organicznych substancji, takich jak odpady organiczne, resztki roślinne, gnojowica czy szlam ściekowy. Biogaz jest cennym źródłem energii odnawialnej, składającym się głównie z metanu i dwutlenku węgla.

Spalanie nadmiaru biogazu w pochodniach jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia kontrolowane i bezpieczne pozbycie się nadmiaru biogazu, który nie jest potrzebny do generacji energii. Spalanie tego nadmiaru przeciwdziała przedostawaniu się metanu – silnie działającego gazu cieplarnianego – do atmosfery, co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Ponadto, realizując całe układy automatyki dla biogazowni, wspieraliśmy optymalne zarządzanie procesem produkcji biogazu. Nasze rozwiązania automatyzacyjne umożliwiają monitorowanie i kontrolę parametrów, takich jak temperatura, ciśnienie, poziom gazu, ilość substancji odżywczych itp. Dzięki temu, możliwe jest zoptymalizowanie wydajności procesu, zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizacja ryzyka awarii.

Dbanie o pochodne biogazu oraz stosowanie kompleksowych układów automatyki w biogazowniach ma wiele korzyści. Po pierwsze, przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i minimalizację wpływu na klimat. Wykorzystywanie biogazu jako odnawialnego źródła energii przyczynia się również do redukcji zależności od tradycyjnych źródeł paliw kopalnych.

Dodatkowo, dobrze zaprojektowane i zautomatyzowane układy dla biogazowni zapewniają efektywne wykorzystanie dostępnych surowców i minimalizację strat. Poprawa wydajności procesu produkcji biogazu przekłada się na większą ilość energii elektrycznej lub cieplnej, którą można wykorzystać w różnych dziedzinach, takich jak rolnictwo, przemysł czy lokalne społeczności.