50-226 Wrocław, ul. Zegadłowicza 41/1 +48 728 319 178 biuro@amalus.com.pl

SCADA

SCADA

Coraz częściej jako AMALUS współpracujemy z firmami, które pytają się nas o SCADĘ, plusy, minusy (inne poza wysoką ceną ), zatem przybliżamy trochę informacji na jej temat.
SCADA to skrót od Supervisory Control And Data Acquisition, co możemy dosłownie przetłumaczyć jako nadzór i zbieranie danych. W rzeczywistości SCADA to system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego, będący nadrzędnym elementem w stosunku do warstwy sprzętowej, takiej jak sterowniki czy moduły I/O. 📲💻
Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii, takich jak webserwery, HTML5 czy chmura, systemy SCADA umożliwiają dostęp do danych z dowolnego miejsca 🌍🏭 i w dowolnym czasie, wprowadzając digitalizację i pozwalając na osiągnięcie celów oraz podniesienie poziomu procesów🆙


Przy decyzji o wdrożeniu SCADA, kluczowym kryterium nie jest dziedzina, w której ma działać, lecz zakres i potrzeby użytkownika. SCADA sprawdza się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zbierania danych, nadzoru, alarmowania i kontroli procesu 📈⌛ 🚧🚨
System SCADA umożliwia wizualizację procesów maszyn i komunikację między nimi a człowiekiem. Może przyczynić się do zwiększenia ogólnej wydajności produkcji i zapewnić operatorom kluczowe informacje na temat funkcjonowania całego systemu. Dzięki automatyzacji i alarmom systemowym operatorzy mogą błyskawicznie zareagować na kryzysowe sytuacje, minimalizując straty.
System SCADA realizuje szereg zadań, w tym:
🔹 Wymianę danych w czasie rzeczywistym ze sterownikiem PLC lub modułem I/O.
🔹 Przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym.
🔹 Wyświetlanie czytelnych dla człowieka informacji na ekranie.
🔹 Utrzymywanie bazy danych z informacjami technologicznymi w czasie rzeczywistym.
🔹 Zarządzanie alarmami oraz sygnalizacja alarmów.
🔹 Przygotowanie i generowanie raportów dotyczących postępów procesu technologicznego.
🔹 Archiwizację informacji technologicznych.
W dojrzałych przedsiębiorstwach oraz zakładach produkcyjnych SCADA pomaga osiągnąć lepsze wyniki finansowe 🆙📈💰 Możliwość archiwizacji danych ze wszystkich urządzeń produkcyjnych w jednym systemie umożliwia lepsze planowanie produkcji oraz szybsze identyfikowanie przyczyn przestojów i błędów.