50-226 Wrocław, ul. Zegadłowicza 41/1 +48 728 319 178 biuro@amalus.com.pl

Bon na cyfryzację

Bon na cyfryzację

Przez ostatnie pół roku pracowałem nad swoim projektem, którego realizacja rozpocznie się wkrótce dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu “Bon na cyfryzację” prowadzonego przez PARP zorganizowanego w jako reakcja Unii Europejskiej na pandemię COVID-19. Jaki jest cel mojego przedsięwzięcia?

Założeniem jest zwiększenie zdolności usługowej przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie zdalnego serwisu oraz usługi projektowania nowoczesnych urządzeń automatyki

W ramach projektu, jako wnioskodawca planuję zwiększyć zdolności przedsiębiorstwa do świadczenia usług w formie zdalnego serwisu oraz zwiększenie elastyczności projektowej i organizacyjnej.
Ze względu na świadczone m.in. usługi z zakresu nadzoru i utrzymania maszyn pracujących u klientów, zrealizowany projekt pozwoli na zdalny dostęp do zasobów klienta po zgłoszeniu przez niego konieczności wykonania czynności serwisowych (w wielu przypadkach, zakładowe służby utrzymania ruchu nie są w stanie samodzielnie dokonać niezbędnych napraw).

Pozwoli to na:

  • szybsze podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie skutków przestoju maszyn klienta, 
  • szybszą diagnostykę przyczyn usterki, co pozwoli wnioskodawcy postawić celną diagnozę i lepiej przygotować się do wykonania czynności serwisowych u klienta,
  • wykonanie zdalnie części napraw maszyn klientów poprzez zdalną modyfikację oprogramowania.
  • Jakie benefity otrzymuje klient dzięki realizacji 🇪🇺tego projektu unijnego przez wnioskodawcę?
  • szybka reakcja firmy serwisowej, co może znacznie zmniejszyć czas przestoju niedziałającego urządzenia produkcyjnego
  • obniżenie kosztów usługi poprzez zminimalizowanie ilości dojazdów do klienta. Szczególnie ważne jest to w przypadku klientów oddalonych o kilkaset kilometrów od siedziby wnioskodawcy

W ramach projektu planowany jest także zakup sprzętu i oprogramowania pozwalającego na wykonywanie projektów inżyniersko-mechanicznych, które do tej pory były wykonywane przy użyciu zasobów dostępnych u klienta.
Pozwoli to na znaczne przyspieszenie prac i szybszy rozwój mojego przedsiębiorstwa.